Medicin

Afhængighedsskabende lægemidler:
Afhængighed af medicin kan opstå ved visse lægemidler.
Det gælder smertestillende lægemidler med virkning som morfin, sovemidler, angstdæmpende/beroligende midler og visse hostestillende midler.
Derfor er vi meget påpasselige med udskrivning af denne type medicin.
Medicinen kan være nødvendig og hensigtsmæssig men ofte kun for en kortere periode eller sjælden brug.

Sundhedsstyrelsen indskærper, at brug af disse lægemidler kræver personligt fremmøde/konsultation ved receptudskrivelse samt plan for behandlingsvarighed og ned-/udtrapning.

Vi udskriver ikke cannabis:
Vi følger anbefalingerne fra de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) med henblik på ikke at udskrive cannabis som medicin af hensyn til patienternes sikkerhed.